Familie Leeuwma
Menu
Moushorn.nl
&
Vlamingschaap.nl

Landbouw

We hebben een akkerbouwbedrijf van 62 ha akkerbouw, hierop verbouwen we ruim 45 ha wintertarwe, 15 ha suikerbieten en 0,5 ha Fab randen (natuur). We wonen op een Oldambster boerderij waarvan er sinds 1742 bewoners bekend zijn. In 1840 is Dirk zijn familie vanuit Wedde naar onze boerderij verhuist. In 1882 hebben de voorouders van Dirk het woongedeelte gebouwd. Na 1 jaar Canada begon Dirk zijn loonbedrijf op het bedrijf van zijn vader. Hij ging stropersen bij de buurman, dit werd uitgebreidt naar 400 ha in 1991 met twee kleine stropersen. In 1995 werd een grootpakpers gekocht. In 1997 gingen we ook graspersen en wikkelen, het areaal bedroeg ongeveer 300 ha.
In 1998 gaan wij op de boerderij wonen en vertrekken Dirk zijn ouders naar Blijham. Een jaar later hebben we de oude stroschuur afgebroken en een nieuwe stroloods gebouwd met een opslagcapaciteit van ongeveer 500 ton en werktuigenberging. In 2005 nemen wij het bedrijf over en kopen 11,5 ha van de domeinen, wat we tot die tijd altijd gehuurd hadden.
Het bedrijf is nu dus 62 ha akkerbouw in eigendom, we persen ongeveer 300 ha stro en ongeveer 150 ha gras. Naast het persen van stro, verhandelen en transporteren we ook stro.

Wilt U gebruik maken van onze loonbedrijfactiviteiten of informatie hierover,
neem dan contact met ons op.

aaaaaaaaaaaaiii